Çakra Nedir? Temel 7 Çakra ve Özellikleri

Eğer daha önce reiki gibi bir enerji seansı yaptıysanız, yoga ve meditasyon dersleri aldıysanız “aura” ve “çakra” terimlerini ve rollerini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu yazıda çakranın ne olduğuna ve çakraların özelliklerine daha yakından bakacağız.

Bu sözcük, Sanskritçe’de, tekerlek anlamına gelmektedir. Çakralar, enerji bedende var olan ve sürekli olarak dönen enerji merkezleridir. Bu merkezlerin görevi, evrensel enerjiyi alıp, bedenin kullanabileceği frekansa döndürmektir. Tıpkı bir trafo gibi çalışırlar.

Bedende, çok sayıda çakra vardır (yaklaşık 20.000) ancak biz, yedi temel çakrayı kullanıyoruz ki bunlar, omurga ile paralel olarak yerleşmiştir. Her bir çakra, bir salgı bezine denk gelmektedir. Çakralar, temel bilinçten, kendimiz ve yaşam hakkında sürekli genişleyen bir bakış açısına kadar, nasıl ilerlediğimizi göstermek için, yükselen bir sıra ile tanımlanmışlardır.

Çarka merdivenlerinde yükselmek, hayatın çok sık ortaya çıkardığı en büyük meydan okumaları kaçınılmaz olarak sunar. Bu nedenle, çakralar, bir tür kişisel, fizyolojik ve ruhsal gelişim merdivenini temsil ederler. Her birimiz, şu andaki dünya bakışımızı yönetenden bir üstteki çakraya ilerlemeyi seçeriz.

Çakralar, sınırlı bir etkinlik gösterebilir ancak asla tam olarak kapanmaz. Eğer, çarka zayıf bir etkinlik gösteriyorsa ilgili olduğu beden bölgesi de zayıflamış demektir. O nedenle, bağlı bulundukları organlar ve salgı bezleri de yavaş yavaş körelmeye başlar ve sonuç olarak hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Aynı şekilde, çakralar normalin üzerinde faaliyette bulunduklarında, yine aynı şekilde, ilgili salgı bezleri ile organlarda farklı hastalıklar belirir.

Şifa aktarımcısı, bir kişinin sorunlarını ve temel yedi çakranın düzenlenebileceği bölgeleri anlayarak, belli fiziksel ve duygusal sorunların neden ortaya çıktıklarını bulabilir. Şifa aktarımcısı, beden, akıl ve ruh ile çalışır ve bunu yaparken, hastalığa neden olan temel nedenlerin iyileşmelerine aracı olmaktadır.

Çakralarla ilgili bu genel bilgilerden sonra yedi temel çakramızı ve işlevlerini yakından tanıyalım;

cakralar
Çakralar

1.Çakra (Kök Çakra)

Yer: Belkemiği, apışarası

Salgı bezi: Böbreküstü bezleri

Rengi: Kırmızının çeşitli tonları

Organlar: Bacaklar, ayaklar, kemikler, kalın bağırsak, tırnaklar, dişler (bedende katı olan her şey)

İşlevleri: Hayatta kalma, geçim derdi, kaçış, topraklanma, temel fiziksel enerjiyi desteklemek, özelliğini koruma.

Bozukluklar: Kabızlık, hemeroid, artrit, diz sorunları, iştah düzensizliği

Uyumlu Çalışırsa: Dünya ile sağlam bir bağlantı kurulur. Kendimizi canlı ve neşeli hissederiz. Bize emniyet ve güven duygusu verir.

Uyumsuz çalışırsa: Maddiyat ve güvenlik çok önem kazanır. Sigara ve alkol gibi bağımlılıklar gözlenir. Baskın ve bencil davranışlar gösterilir.

Yetersiz çalışırsa: Kişi kendini güvensiz ve boşlukta hisseder. Sinirli olur, yaşamı taşıyamayacakmış gibi hisseder.

2.Çakra (Cinsel Çakra)

Yer: Göbeğin iki ya da üç parmak alt karın bölgesi

Salgı bezi: Rahim ve testisler

Rengi: Turuncu

Organlar: Dölyatağı, genital bölge, böbrekler, dolaşım sistemi, cilt, kollar, bedende sıvı olan her şey.

İşlevleri: Yaşamsal duyguların özümsenmesi (yaşam sevinci), yakınlık, heves, cinsellik, ilişki kurma (iletişim).

Bozukluklar: Böbrek ve boşaltım yolu sorunları, dişi ve erkek organ bozuklukları, duygusal-cinsel sorunlar, aşağı sırt bölgesi ağrıları

Uyumlu çalışırsa: Beden, zihin ve ruh dengededir. Başkaları ile iletişim kolayca kurulur. Yaşamdan sürekli olarak mutluluk duyulur. Üretken, yaratıcı olunur ve çevreye canlılık verilir. Uyumlu bir cinsel yaşam vardır.

Uyumsuz çalışırsa: Yönlendirici, saldırgan, kendine karşı fazlasıyla hoşgörülü olunur. Mafsal iltihabı gibi hastalıklara yatkınlık vardır.

Yetersiz çalışırsa: Özgüven eksikliği, kızgınlık, içerleme ve hayal kırıklığı hissedilir. Yaşam anlamsız gelir veya yaşamaya değmediği düşünülür.

3.Çakra (Solar Plexus)

Yer: Sekizinci göğüs omurgası, kaburgaların göbek üzerinde bir araya geldiği bölge.

Salgı bezi: Pankreas, böbreküstü bezleri

Rengi: Sarı

Organlar: Sinir Sistemi, mafsallar, sindirim sistemi, karaciğer

İşlevleri: Hüküm sürmek, güç, korku, kader anlayışı, ayrılık, hayatta kalma, temel fiziksel enerjiyi destekleme

Bozukluklar: Kasların gerilmesi, sindirim bozuklukları, ülser, şeker hastalığı, karaciğer rahatsızlığı, şişmanlama

Uyumlu çalışırsa: Bedenin besini emilimi sağlıklı olur, hazım kolaylaşır, insan Kendini fiziksel olarak sağlıklı hisseder. Huzurlu olunur, iç denge sağlanır. Kendini ve başkalarını tanıma ve olduğu gibi kabullenme gerçekleşir. Mutluluk hissedilir.

Uyumsuz çalışırsa: Mükemmeliyetçi, işkolik oluruz. Her şeyi kendi isteklerimiz doğrultusunda görürüz. Yaşamda iç huzursuzluğu ve tatminsizlik hissedilir ve bunu örtmek için her an aktif olma isteği duyulur.

Yetersiz çalışırsa: Kendine güven duygusu azalır, üzgün ve kırgın hissedilir. Her yerde engeller görülür, boyun eğerek takdir kazanma isteği olur. Yaşamın kontrolünün yitirildiği düşünülür.

4.Çakra (Kalp Çakra)

Yer: Birinci boyun omuru ve kalp

Salgı bezi: Timus

Rengi: Yeşil ve pembe

Organlar: Kalp, pankreas, kollar, eller, kulaklar

İşlevleri: Sevgi (kendine ve başkalarına), birlik, iyileşme, kasların gevşemesi zihinsel enerji bilinci

Bozukluklar: Kalp rahatsızlıkları, tansiyon sorunları, akciğer rahatsızlıkları Sevgi, aşk, sempati ve uyumun merkezidir. Anlayış ve dokunma duyusuyla ilintilidir. Öfke, nefret ve kırgınlık burada dengelenir. Uzakdoğu’da, ‘ruhun evi’ olarak kabul edilir.

Uyumlu çalışırsa: Bu kişiler, duygularıyla ilişki içindedir. Hem kendilerini hem başkalarını beslerler. Şefkat ve yardım etme duygusu çok doğalmış gibi gelir. Duygular, çalkantılardan, kuşkulardan ve çelişkilerden uzaktır. İlahi sevgi ile bir köprü kurulur. Bu da insanların kalplerini açar, onlara güven verir ve neşe yaratır.

Uyumsuz çalışırsa: Başkalarına yardım, yalnızca takdir için yapılır. Aşırı duyarlı veya aşırı sempatiktirler ve sürekli başkalarına bir şey verme gereksinimi duyarlar. Ya da başkalarının sevgisine ihtiyaç duymadıklarına inanırlar. Aşırı sahiplenici, tavırlı ve kontrol etme heveslisi olurlar.

Yetersiz çalışırsa: Çok kırılgan ve alıngan hissedilir. Kendileri için sürekli üzülür ve bir şeylerden korkarlar. Başkalarına karşı çok bağımlı olurlar veya kendi kabuğuna çekilmiş biçimde yaşarlar. Sevgi vermek isterler ama dışlanma korkusuyla bundan kaçınırlar.

5.Çakra (Boğaz Çakra)

Yer: Üçüncü servikal vertebra (boyun omuru), tiroid bezi çukuru

Salgı bezi: Tiroid ve paratiroid bezleri

Rengi: Mavi

Organlar: Boyun, omuzlar, kollar, eller, kulaklar, boğaz, ense, akciğer

İşlevleri: Kendini ifade etme, iletişim becerisi, bireysellik, irade ve seçme gücü, sembol ve olguları sentezleyebilme gücü, bedensel ve zihinsel gelişme arasındaki denge.

Bozukluklar: Tiroid bezi problemleri, duyma bozukluğu, boyun tutulması, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, konuşmada güçlük, konuşma bozuklukları.

Uyumlu çalışırsa: Duygular, düşünceler, özgürce ifade edilir. Konuşma yaratıcı ve bütünüyle açıktır. Ses gür ve melodiktir. Bağımsızlık ve özgürlük korunur. Yaradılışın farkına varılır. Bütünlük duygusu hissedilir.

Uyumsuz çalışırsa: Duygular ifade edilmez ve bastırılır. Ya içe kapanılır ya da duygular bastırılır. Dil kaba ve soğuktur. Her durumda güçlü görünülmeye çalışılır. Küstah, alaycı ve insanların üzerine giden biri olunur. Bu çakralarında sorun olan insanlar, oluşun gizemli boyutlarına inemezler.

Yetersiz çalışırsa: kişinin kendisini gösterme ve ifade etmesini engeller. İç benlik tamamen kısıtlanır. Ezik ve utangaç bir görünüm vardır. Konuşma sırasında sık sık boğaz düğümlenir.

6.Çakra (Alın- Üçüncü Göz- Ajna Çakra)

Yer: İki kaş arası, gözlerin hemen üstü ve alın

Salgı bezi: Hipofiz

Rengi: Çivit mavisi

Organlar: Gözler, kulaklar, burun

İşlevleri: Görme, sezgiler ve bunların sentezlenmesi, iç görü, kozmik alanda insanın kendi yolunu belirlemesi.

Bozukluklar: Baş ağrısı, görme bozuklukları, kabuslar, bilinmeyenden korkma

Uyumlu çalışırsa: Sezgi artar. İç farkındalık gelişir. Dünya değişik algılanır. Kişi, bu çakranın yardımı ile, akıl, hafıza, irade, konsantrasyon ve gelecekte olabilecek olayları hissetme gücünü artırabilir.

Uyumsuz çalışırsa: Yaşam sadece akıl ve düşünce ile belirlenir. Holistik (bütünsel) bakış açısından yoksun olunur. Kolayca entelektüel kibir tuzağına düşülebilir. Güç gösterisi ile, başkaları etkilenmeye çalışılır.

Yetersiz çalışırsa: Zor koşullarda bocalama, utangaçlık, unutkanlık baş gösterir. Ruhsal gelişme reddedilir.

7.Çakra (Taç Çarka- Tepe Çakra)

Yer: Başın üst kısmı (bebeklikte bıngıldağı oluşturan bölge)

Salgı bezi: Epifiz

Rengi: Mor, beyaz ve altın

Organlar: Beyin korteksi, merkezi sinir sistemi

Uyumlu Çalışırsa: Bilinç tamamen sakin ve açık olur. Benliğin, oluşun bir parçası olduğu görülür. Var olan her şeyin bir nedeni olduğu kabullenilir ve ilahi gerçeklikle güven duyularak yaşam kolaylaşır.

Uyumsuz çalışırsa: Bu çakra fazla uyarıldığında, hayal kırıklığı içinde, yıkıcı ve depresif olunur. Ayrıca, ciddi migren ağrılarının çekilmesine sık rastlanır.

Yetersiz çalışırsa: Taç çakra az uyarıldığında, kişi içine kapanır, iletişim kuramaz ve yaşama sevinci duyamaz.

Çakralarımızın temsil ettiği ruhsal hayat dersleri:

Kök çakra: Madde dünyası ile ilgili dersleri,

Cinsel çakra: Cinsellik, iş ve fiziksel arzu ile ilgili dersleri,

Solar Pleksus: Ego, kişilik ve özgüven ile ilgili dersleri,

Kalp çakra: Sevgi, affetme ve merhametle ilgili dersleri,

Boğaz çakrası: İrade ve kendini ifade etme ile ilgili dersleri,

3. göz çakrası: Zihin, sezgi, iç görü ve bilgelikle ilgili dersleri,

Tepe çakra: Ruhsallıkla ilgili dersleri ifade eder.

Danışmanlık ve Eğitimlerim hakkında bilgi almak için benimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Formu – Whatsapp – Telefon ile Arama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir