Eril ve Dişil Enerji: Hayatımızın Dengesi

Hayatımızın her alanında, doğada, günlük yaşantımızda kısacası hayatımızın her alanında zıtlıklarla birlikte bir denge bulunmaktadır. Gece gündüz, nefes almak ve vermek birbirine çok zıt kavramlar gibi görünseler de aslında birbirini tamamlayan, dengeleyen kavramlar, olaylardır. Tıpkı sahip olduğumuz eril ve dişil enerji gibi.

Bu yazıda, eğer dengeli bir yaşam istiyorsak öncelikle eril ve dişil enerjinin neyi ifade ettiğine ve bunları nasıl dengeleyeceğimize bakalım.

Denge konusunu biraz açmak için eril ve dişil enerjiye odaklanabilmek, anlayabilmek için biraz üzerinde düşünmemiz ve anlamaya çalışmamız, günlük hayatımız içinde nasıl karşılık bulduklarını açıklamak istiyorum.

Eril Enerji Nedir?

Eril ve dişil enerji cinsiyetlerimizden bağımsız olarak bedenimizde bulunur. Tıpkı östrojen ve testosteron hormonlarının her ikisini salgılayabilmemiz gibi. Bu iki enerji bedende dengede olmadığında, dişil enerji yönetim çözüm, güven sabır, sağduyu empati ve yaratıcılık konularında zayıflar ve kararsızlığa sürüklenir. Eril enerji ise dişil enerji olmadan sahip olma ve kaybetme dengesini yakalayamayıp güç ve ego savaşına sürüklenir.  

Eril enerji harekete geçen, planlayan ve dinamik olandır. Kendimizi ortaya koymamıza, şekillendirmemize ve ilerlememize izin verir. Eril enerji aynı zamanda rahman olan yani saran, kuşatan, merhamet eden enerjidir. Otoritenin sembolüdür. Tapınak ve ibadet yerlerinin yüksek yerlere hatta dağların ve tepelerin zirvesine kurulması göksel enerjilerle bağlantı kurma isteğinden kaynaklanır. Yüksek alanda eril enerji daha da yüksektir.  

Erkekler, gençler, gelecek, yukarısı, ön taraf, dikey olan her şey, manevi konular, doğu yönü, gündüz, güney yönü, köpek ve hareketli hayvanlar, tek sayıların tümü, ateş, ışık, güneş, sıcak, sağ taraf eril enerjiyi temsil etmektedir.  

Dişil Enerji Nedir?

Dişil enerji, eril enerjiyi tamamlayan ve aynı zamanda onun zıddı olan enerjidir. Kadın kavramını ifade eden tüm prensipler bu enerji ile ilgilidir. Dişil enerji, toprak anayı temsil eder. Aynı zamanda bu enerji doğurganlığı, besleyip büyütmeyi, kök salmayı ve maddi konuları ifade eder.

Bu enerji kadınlar, rahim, karanlık, mağara, gece, soğuk, ay,çift sayılar, aşağısı, kuzey yönü, derinliği, geçmişi, bedenin sol tarafını, maddi konuları, durağanlığı,su elementi, mekanlar ve ölüm dişil enerjiyi temsil etmektedir.

Almak dişil enerjinin eylemidir. Doğurganlığın ve üretkenliğin sembolüdür. Dişil enerji her ne kadar dünyasal hayatın sembolü olsa da ruhsal enerji ile bağ kurmak, iç sesimizi dinleyebilmek için eril enerjiyi desteklemektedir.

Eril ve Dişil Enerji Dengesi

Doğanın bir gereği olarak her iki enerji de kadın ve erkek bedeninde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu iki enerjinin de dengeli kullanılması gerekmektedir. Eril ve dişil enerji hayatı var eden iki ucun birleşmesine benzer, zıt gibi görünseler de tamamlanmanın işaretidir. Dengede ve sağlıklı bir yaşam için bu iki enerjinin dengelenmesi gerekmektedir. Yin ile Yang evrenin ve doğanın işleyiş düzeneklerini karşıtlık ilişkisi ile gösteren en temel ilke olarak bilinmektedir. Uzakdoğu felsefesinde eril enerji “yang“, dişil enerji ise “ying” olarak ifade edilmektedir.

Bu konuda bilinçli olarak meditasyon, yoga, enerji terapileri ile desteklenme sağlanabilir. Büyük bir farkındalıkla hangi tarafta aşırıya kaçılıyorsa, farz edelim ki dişil tarafta aşırıya kaçılıyorsa eril bir eylemle denge sağlanmalıdır. Örneğin; pandemi nedeniyle hepimizin özgürlüklerimizin kısıtlandığı ve evlerimizde olduğumuz şu dönemde dişil enerji hakimiyetinin etkisinin altındayız. Ancak, bu durum deprem, sel veya ani bir şekilde virüsün etkisinin sona ermesi gibi aniden gelişen ve bu durağan enerjiyi dağıtan bir eril enerji ile dengelenebilir. Çünkü bu gibi nedenlerle dışarı çıkar ve harekete geçeriz.

Özetle dengeyi kaçırdığımız bir alanda bunu dengelemek adına eğer negatifteysek pozitif dengeye girer, eğer çokça pozitifteysek kesinlikle negatif devreye girer ve durum kendi içerisinde dengelenir.

Eril enerji bizi azim ve analitik yeteneklerimizle başarıya götürmek için uygun temeller hazırlarken dişil enerji bize mutluluğun yalnızca başarı ve maddiyata bağlı olmadığını söyler.  Yaratıcı ve yaşam amacımızı bize ifade etmektedir. Her ne yapıyorsak hayatın akışında para akışı, ilişkilerimizdeki düzen ve süreklilik ve her anlamda başarılı olma yolumuzda eril ve dişil dengesi bizim için önemlidir.

Bizler belli özelliklerle dünyaya geldik hepimizin sahip olduğu potansiyeller var. Ancak unutmamız gereken; var diye dengeyi sarsarak hareket etmek değil olması gerekene izin vermek, her şeyi dengede tutmanın önemini kavrarken kendi dengemizi göz ardı etmemektir. 

Eril ve dişil enerji ile ilgili videomu buradan izleyebilirsiniz.

Hayatınızda ki eril ve dişil enerjilerinin her daim dengede olması dileğiyle…

Danışmanlık ve Eğitimlerim hakkında bilgi almak için benimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Formu – Whatsapp – Telefon ile Arama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir